Skip to main content

Bergwall redovisning AB

är en traditionell redovisningsbyrå som sköter bokföring, bokslut, deklaration, skatterådgivning, bolagsärenden från nybildning till likvidation och all bolagshantering under den verksamma tiden.

Våra kunder utgörs till största delen av mindre företag inom Uppsalaregionen.

Genom hela företagets historia har vi legat långt fram med kunskaperna inom ekonomi och skattelagstiftningen vilket våra kunder gynnas av genom flexibilitet och långsiktighet.

Vi har även strävat efter att ligga i frontlinjen avseende den tekniska delen för att alltid kunna erbjuda den lösning som passar dig bäst.

 

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.