Skip to main content

Snabbfakta

Här kan du få svar på en del frågor som kan vara relevant för din verksamhet. 
Du är förstås alltid välkommen med dina frågor direkt till mig!

 Kontakta Bergwall ››

 

Några korta snabba fakta

Traktamenten i Sverige

Traktamenten vid utlandsresa

Traktamenten vid utlandsresa 2019 

Observera att för att kunna erhålla traktamente måste man dels vara längre bort än fem mil från ordinare verksamhetsorten och även ha en övernattning.

Exempel på faktura hos www.verksamt.se

Några viktiga delar i en faktura   

Kravet på att en faktura ska innehålla vissa uppgifter hänger samman med den funktion som fakturan ska fylla i mervärdesskattesystemet. Den ska tjäna som dokumentation för köparen för att denne ska kunna styrka rätten till avdrag eller återbetalning av ingående skatt. Den ska också tjäna som underlag för Skatteverkets kontrollverksamhet.

Uppgift om löpnummer

Uppgift om säljarens registreringsnummer, namn och adress

Uppgift om köparens namn och adress

Uppgift om mängd/omfattning och art, beskattningsunderlag och skattesats

Uppgift om datum då varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes

 Se mer här