Skip to main content

Personal

Slipp hantera personalens löner, vi ordnar det.

Ni sätter upp reglerna tillsammans med oss och därefter sköter vi all löpande hantering av löner, kontrolluppgifter, statistik mm. Det ska kännas befriande att slippa lista ut hur sjukfrånvaro hanteras, hur föräldraledighet ska skötas och att få slippa de årliga rapporteringarna till främst skatteverket. 

Från 1 januari 2019 gäller nya regler om hur löner ska redovisas till Skatteverket. I korthet innebär det att den årliga kontrolluppgiften ersätt med månatliga. Rent praktisk innebär det att slutliga kontrolluppgifter lämnas varje månad med uppgifter på individnivå.

Så här skriver Skatteverket.

Kontakta Bergwall ››